You are currently at: ejtech.hkej.com
Skip This Ads
Don't Miss

Tesla的魔力

By on April 8, 2016

本文作者柏拉圖,一個中學考公開試時,次次作文不是攞 E 就攞 F,但又好鬼鍾意發表偉論的偽哲學家。現時是香港 Startup 界中的一顆微塵。 一人分寫兩博 platosays.com 和platoinvests.com

Tesla Model 3外形最大特色是車頂幾乎全由玻璃覆蓋,感覺開揚寬敞。(官網圖片)

Tesla Model 3外形最大特色是車頂幾乎全由玻璃覆蓋,感覺開揚寬敞。(官網圖片

上星期大家引頸已待的 Tesla Model 3 終於現真身,我 開著網頁的現場直播看 Elon Musk 主持的新車發佈會,還即時在網上付了 HK$10000 (美國本土是 US$1000) 訂金預訂!(其實是幫細妹訂,不過我落訂一刻都好興奮!)不過預計在美國都要2017年下半年才開始出廠,香港這些「偏遠」地方,而且還是右軚,恐怕最早要2018年才見到第一架。算啦,$10000 放在銀行兩年做定期可能都只是得 $100 利息。

不過,對 Tesla 來說,276,000人每人付 US$1000 訂金,乘落有 US$2.76億,數目可不少!又有一筆 free money 作營運資金,多好!而且這再次證明 Tesla 的神話仍然繼續。大家不要少看這 US$1000,以前做 startup 搞活動的經驗是,免費活動當然最容易吸引眼球谷起 RSVP 的數目,不過由於是免費的,參加者不現身是毫無損失,所以通常活動的出席率很難預測亦偏低,如果要預算食物或者場地大小就變得困難;而且明明有200人 RSVP 的活動最後得80人 show up,低出席率也容易令團隊洩氣。

所以,後來我們搞活動時就會最少象徵式收幾十元的參加費,名義上是用來補貼食物、場地費用等,實際上是以此謝絕那些「如果無嘢做就過來睇吓啦」的人士。不要少看這幾十元的威力,報名人數即時少了,但出席率高了,所以計落人數也相差無幾。

這次 Tesla 不是收幾十元,而是 $1000,還要是美金!都吸引到這麼多人落訂,真的是幾好嘢!證明今天 Tesla 的品牌效應就有如十年前的 Steve Jobs 和 Apple 般厲害。雖然講到明是可以全數退還,但始終不是細數,無興趣買的人我想不會真的心想銀行利息低而放些錢在 Tesla 吧!難怪31日發佈會後,Tesla 的股價馬上步步高升,還連升4日,累計升了15%!

老爸問我:間公司仲蝕緊錢,仲要 (最快) 2018年先出車,到時其他車廠可能都已經出了自家的電動車啦,咁都訂?老爸你有所不知了。這個年代的 startup,全部都是拿街外人錢蝕住做才興香!當年的 Facebook,今日的 Uber,都是這樣的。而且 Tesla 已經上市一段時間,有需要時還可以在資本市場集資。止於如果一年後其他車廠後發先至出架又平又靚的電動車的話,我咪立刻撻訂轉軚再反手沽空 Tesla 股票囉!

支持EJ Tech如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們