You are currently at: ejtech.hkej.com
Skip This Ads
Don't Miss

Vision,你有嗎? (畢老林)

By on September 20, 2019

本文作者畢老林,為《信報》撰寫專欄「投資者日記」,此為節錄版本,原文請按此

企業是否擁有一位具眼光與遠見的掌舵人,往往是成敗關鍵。(Freepik網上圖片)

企業是否擁有一位具眼光與遠見的掌舵人,往往是成敗關鍵。(Freepik網上圖片)

9月19日,周四。Vision這個字可以翻譯成不同的中文名詞,包括遠見、願景、視野、眼光等等。哪一種叫法都好,代表的就是一個大方向,目標。有時候vision可以非常具體,例如將來打算開多少分店(Ray Kroc決定投資第一家麥當勞之前,已經想像到麥記在全美各地,隔籬左右都有一家的遠景),業務要擴展到多少個國家。

寫個服字

企業是否擁有一位具眼光與遠見的掌舵人,往往是成敗關鍵。投資個股其實風險極大,必須慎重考慮,特別是作為長線投資(只想趁勢炒兩轉,當然無所謂,反正市場焦點與氣氛決定一切);決定投資對象時,管理層是否有vision,比一切都重要。

貝索斯(Jeff Bezos)聽聞都幾難頂, 發起脾氣時好得人驚,好好先生似乎實冇份,但講到遠見,卻冇法唔寫個服字。創業時期,當十個有九個未聽過互聯網,貝索斯已經深信互聯網會成為一個世紀大趨勢。不但老闆要有遠見,一間超級企業,應該能夠吸引,聚集一批在細分領域中各具遠見的高手。

今天成為兵家必爭之地,未來產品靈魂的AI,本來亞馬遜一直落後。據聞幾年前,有位主管,用一個六頁紙計劃,向貝生建議如何利用新一代AI技術,改造自己部門,結果帶動全公司AI改革浪潮。高層開始要每個部門主管想想,如何為各自業務,植入AI。

到今日,AI已經成為亞馬遜雲服務向外提供的重要平台產品,而且有一大班其他公司,幫手開發新功能。今天賣個滿堂紅的亞馬遜智能音箱Echo,起初更似科學小說中的機器。按當時負責人的初步構思,這件產品,要夠平,可以同用戶好似傾偈一樣即時對話,背後運算靠雲端。Echo的誕生,從這個vision開始。

貝索斯發起脾氣時好得人驚,但講到遠見,卻冇法唔寫個服字。(路透資料圖片)

貝索斯發起脾氣時好得人驚,但講到遠見,卻冇法唔寫個服字。(路透資料圖片)

坐言起行

單單預見一樣東西潛力有幾巨大,未算有真遠見,具備真遠見,必須同時有魄力去推行,將遠見變成真金白銀。有間美國食品包裝設備公司,2001年時,已經大膽預言,中國將會成為公司最大市場,或者最大之一。

坐言起行,公司早早開始投資,包括培養人才,設計入門級產品吸引首批用戶,再一步步升級,果然。中國經濟一路發展,對包裝食品消費大增,公司中國業務自然蒸蒸日上,現在更加將中國發展成重要生產基地與採購中心。

痛失先機

IBM一早察覺到雲計算潛力,但要走在市場前面,先投資不知幾多個億,慢慢等待回報,需要太大勇氣,Big Blue寧可play safe,結果與市場領導地位擦肩而過。市場已經被亞馬遜、微軟、Alphabet等幾個互聯網巨頭瓜分,無論收購Red Hat是否能幫IBM趕上大隊,可以肯定的是,追都有排追。

孫正義就果斷得多。這位一向善於預見科技未來的傳奇人物,堅信IoT就是繼互聯網,移動互聯網後的最重要科技趨勢。因為確信這個機會太大,絕對不能錯過,所以無懼英國脫歐,不惜以重金300多億美元,拍板收購ARM,而且承諾五年內將投資額加倍。

買股票就是買未來,而塑造一間公司未來的,就是掌舵人以及管理層的遠見。

IBM一早察覺到雲計算潛力,但寧可play safe,結果與市場領導地位擦肩而過。(法新社資料圖片)

IBM一早察覺到雲計算潛力,但寧可play safe,結果與市場領導地位擦肩而過。(法新社資料圖片)

(編者按:畢老林最新著作《我的投資日記》現已發售)

歡迎訂購:實體書、電子書

更多畢老林文章:

支持EJ Tech如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們